Företag

 

Friskare företag med Aktivera Kiropraktik

 

En satsning på friskvård för dina medarbetare är en av de mest lönsamma investeringar du kan göra. Du tjänar både på en minskad sjukfrånvaro som ger en direkt kostnadsbesparing för sjuklön, men också bättre flyt och kontinuitet i arbetet. Det leder till en ökad frisknärvaro vilket betalar sig genom ökad produktivitet och högre prestationsnivå.

Både förebyggande behandlingar och rehabilitering är skattefria förmåner och avdragsgill kostnad för arbetsgivare.


 

 Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan göra ditt företag friskare!