Huvudvärk

Huvudvärk följs ofta av symptom som krasslighet, illamående, trötthet, öronsus, orkeslöshet och koncentrationssvårigheter.

Återkommande huvudvärk kommer i det långa loppet att påverka humöret. Många blir irriterade, deprimerade och/eller håglösa. Huvudvärk är som alla andra smärtor ett meddelande om att något kan vara fel. Källan till smärtan är ofta felfunktioner i nackens muskler och leder. Många huvudvärkspatienter har då stor nytta av kiropraktorbehandling.

Vid valet av behandlingsstrategi, lägger kiropraktorn stor vikt via att se patienten som helhet. Kiropraktorn använder en rad olika metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskler, bindväv, och nervsystem och därmed minska smärtan. Huvudsakligen används händerna i behandlingen.

För patienter med kronisk huvudvärk, kan regelbundna, uppföljande behandlingar vara ett bättre och tryggare behandlingsalternativen än ett långvarigt bruk av smärtstillande läkemedel.

”Huvudvärk beror sällan på en allvarlig underliggande sjukdom, men kraftig och ihållande huvudvärk skall alltid tas på allvar. Detta gäller speciellt barn och personer som plötsligt får huvudvärk utan att aldrig haft besvär tidigare”.

Följ oss på facebook: